Tjänster

Bokföring, redovisning

Vi erbjuder dig hjälp med löpande bokföring och upprättar skattedeklarationer som är underlag för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatter.


Starta nytt? -

Vi hjälper till med bolagsbildningar, starta eget, ombildningar,

likvidationer mmBokslut, Årsredovisning

Oberoende av företagsform så skall varje år avslutas med ett bokslut. Ett aktiebolag skall även lämna en årsredovisning till bolagsverket, den kan sedan ses av leverantörer, myndigheter, konkurrenter och kreditgivare.


Vi ser till att bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed.

Löner,

personal

Vi tar bl. a. hand om löneadministrationen för dig och dina anställda och ser till att lönerna blir korrekt uträknade och rapporterade till skatteverket.


Vi hjälper även till med semesterlöneskuld och semesterlöner samt de kontrolluppgifter som varje år skall skickas in till skatteverket.

Skatter, deklarationer

Vi hjälper dig som företag eller privatperson med skatteberäkningar, skatteärenden och upprättar inkomstdeklarationer för alla företagsformer.


Vi hjälper dig med att göra bedömningar av hur företaget kan utvecklas och vad som krävs för att nå ett önskat resultat.Rapport om Årsredovisningen - kvalitetsstämpel!


Du som valt att ha inte ha revisor i ditt aktiebolag eller du som har enskild firma kan, i stället för revisionsberättelse, få en Rapport om Årsredovisningen (alt årsbokslutet) av oss vilken ökar marknadens förtroende för ditt företag och som är ett kviotto på att din redovisning håller god kvalitet.


En sådan rapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Följ oss på Facebook